Deze website maakt gebruik van cookies zodat we uw ervaring op onze website kunnen verbeteren.

Splendor Spelregels

Published : 15-05-2020 15:23:56
Categories : Spelregels

In Splendor kruip je in de huid van een rijke handelaar tijdens de Renaissance. Je gebruikt je rijkdom om mijnen en transportmiddelen te verwerven. Ook rekruteer je kunstenaars om van edelstenen prachtige juwelen te maken.

Spelmateriaal

Splendor heeft 6 typen edelsteenfiches voor een totaal van 40 fiches:

splendor fiches

Daarnaast zijn 90 ontwikkelingskaarten van 3 verschillende niveaus, tezamen met 10 tegels met edellieden:

splendor kaarten

Voorbereiding van het spel

Schud elke stapel ontwikkelingskaarten afzonderlijk en leg de stapels dan van laag naar hoog in een kolom in het midden van de tafel. Dus als volgt: groene kaarten met één ●, gouden kaarten met ● ● , en tot slot de blauwe kaarten met ●●●.

Leg vervolgens 4 kaarten van elk niveau open.

Meng de tegels met edellieden en leg er dan evenveel open als er spelers zijn + 1. Bijvoorbeeld 5 edelen open voor een spel met 4 spelers.

De andere edelen worden dit spel niet gebruikt en gaan terug in de doos. Leg vervolgens de edelsteenfiches op kleur in 6 afzonderlijke stapels binnen handbereik van de spelers.

Dit is hoe de opzet van Splendor eruit ziet:

Verder zijn er nog een paar voorbereidingen die afhankelijk zijn van het aantal spelers.

Als je met 2 spelers speelt:

- Verwijder 3 edelsteenfiches van elke kleur (er blijven dus maar 4 fiches per kleur over).

- Verwijder geen gouden jokers.

- Leg 3 tegels met edellieden open.

Als je met 3 spelers speelt:

- Verwijder 2 edelsteenfiches van elke kleur (er blijven dus maar 5 fiches per kleur over).

- Verwijder geen gouden jokers.

- Leg 4 tegels met edellieden open.

Speloverzicht

Tijdens het spel verzamelen de spelers edelsteenfiches en gouden jokers. Met deze fiches kunnen ze ontwikkelingskaarten kopen. Deze kaarten leveren prestigepunten en bonussen op.

Met de bonussen kunnen spelers verder in het spel ontwikkelingskaarten tegen een lagere kostprijs kopen. Wanneer een speler voldoende bonussen heeft, krijgt hij of zij onmiddellijk het bezoek van een edele (en ontvangt zo extra prestigepunten).

Als een speler 15 punten behaalt, wordt de huidige speelronde nog afgerond zodat elke speler evenveel beurten heeft gehad. Daarna is het spel voorbij. De speler die de meeste prestigepunten heeft, wordt tot winnaar uitgeroepen.

De ontwikkelingskaarten

Om prestigepunten te scoren, moeten spelers ontwikkelingskaarten kopen. Deze kaarten liggen open op tafel en kunnen tijdens het spel door iedereen gekocht worden.

Ontwikkelingskaarten op hand zijn kaarten die de spelers tijdens het spel reserveren en die alleen gekocht kunnen worden door diegene die ze gereserveerd heeft.

Dit is hoe je een ontwikkelingskaart leest. De speler die de kaart hieronder koopt, krijgt 4 prestigepunten. De eigenaar van deze kaart krijgt een blauwe bonus. Om deze kaart te kopen, moet de speler 3 blauwe, 3 zwarte en 6 witte fiches afgeven.

De edelen

De tegels met edellieden liggen open in het midden van de tafel. Op het einde van zijn beurt krijgt een speler automatisch het bezoek van een edele indien hij het vereiste aantal bonussen bezit. Hij mag de tegel met de edele dan houden.

Een speler kan een bezoek van een edele niet weigeren. Een bezoek van een edele kost geen actie. Elke edele is 3 prestigepunten waard. Per beurt kan er slechts één edele op bezoek komen.

Dit is hoe een bezoekende edele werkt. De edele hieronder kan een speler bezoeken zodra die speler de benodigde ontwikkelingskaarten heeft. De tegel laat zien dat 3 witte, 3 blauwe, en 3 groene ontwikkelingskaarten nodig zijn. Verder zien we dat wie deze edele krijgt, 3 prestigepunten ontvangt.

Verloop van spel

De jongste speler begint. Vervolgens wordt gespeeld volgens de wijzers van de klok. De speler die links van de jongste speler zit is dus als tweede aan de beurt. De actieve speler moet 1 van volgende 4 mogelijke acties kiezen: - 3 edelsteenfiches van een verschillende kleur nemen. - 2 edelsteenfiches van dezelfde kleur nemen (enkel mogelijk indien er minstens 4 fiches van die kleur beschikbaar zijn op het moment de speler aan zet is). - 1 ontwikkelingskaart reserveren en 1 gouden joker nemen. - 1 open ontwikkelingskaart OF 1 gedekte ontwikkelingskaart die de speler eerder al gereserveerd had, kopen.

Fiches nemen

Een speler mag op het einde van zijn beurt nooit meer dan 10 fiches hebben (jokers inbegrepen). Mocht een speler er toch 11 of meer hebben, dan moet hij of zij fiches afgeven totdat de speler er nog maar 10 heeft. Het is toegestaan om net verkregen fiches volledig of gedeeltelijk terug af te geven. De fiches van een speler moeten voor iedereen en altijd zichtbaar zijn. Belangrijk: Je mag alleen 2 fiches van dezelfde kleur nemen als er 4 of meer fiches van die kleur beschikbaar zijn. Zijn er minder dan 4 fiches van die kleur? Dan moet je een andere kleur kiezen.

Een ontwikkelingskaart reserveren

Om een kaart te reserveren, neemt de actieve speler een open kaart van het midden van de tafel, of waagt een gokje en trekt de eerste kaart van één van de drie stapels (niveau ●; ● ● ; ● ● ● ). De kaart wordt getrokken zonder ze aan de andere spelers te tonen en gedekt voor de speler neergelegd of op hand genomen. Een speler kan nooit meer dan 3 gereserveerde kaarten voor zich liggen hebben. Het is onmogelijk een gereserveerde kaart af te leggen. Je kan je alleen van een gereserveerde kaart ontdoen door deze te kopen (zie verderop). Een kaart reserveren is trouwens de enige manier om een gouden joker te verwerven. Zijn er geen gouden jokers meer beschikbaar, kan je nog altijd een kaart reserveren, maar dan krijg je geen joker.

Een ontwikkelingskaart kopen

Om een ontwikkelingskaart te kopen, moet een speler het aantal fiches afgebeeld op de kaart, afleggen. Een joker kan eender welk kleur vervangen. De afgelegde fiches (inclusief jokers) worden terug in het midden van de tafel gelegd. Een speler kan 1 van de 12 open kaarten in het midden van de tafel kopen of één in een eerdere beurt gereserveerde kaart. Gekochte kaarten moeten per kleur in kolommen op elkaar gelegd worden en wel zodanig dat de prestigepunten en de bonussen steeds goed zichtbaar zijn.

Hierdoor zijn de bonussen en prestigepunten ook goed zichtbaar voor andere spelers:

Belangrijk: Als een ontwikkelingskaart in het midden van de tafel gereserveerd of gekocht wordt, moet die onmiddellijk vervangen worden door de eerste kaart van de trekstapel van het overeenkomstige niveau. Op elk moment van het spel moeten er altijd 4 kaarten van elk niveau zichtbaar zijn (tenzij de stapel leeg is; dan komt er geen kaart op de lege plaats).

De bonussen

Spelers krijgen korting bij de aankoop van ontwikkelingskaarten wanneer ze bonussen in hun bezit hebben. Als een speler bijvoorbeeld 2 blauwe bonussen heeft en een kaart wil kopen die 2 blauwe fiches en 1 groene kost, moet hij maar 1 groene fiche betalen. Mits een speler voldoende ontwikkelingskaarten en zo ook bonussen heeft, is het zelfs mogelijk kaarten te kopen zonder fiches te betalen.

De edellieden

Op het einde van zijn beurt controleert elke speler of hij het bezoek van een edele krijgt. Een speler ontvangt een edele indien hij minstens het aantal bonussen bezit dat op de tegel aangegeven staat. Het is niet toegestaan een edele te weigeren. Een bezoek van een edele kost geen actie. Als een speler op het einde van zijn beurt voldoende bonussen heeft om verschillende edelen te ontvangen, kiest hij welke edele hij ontvangt. Hij legt de tegel met de edele open voor zich neer.

Einde van het spel

Wanneer een speler 15 prestigepunten heeft, wordt de lopende ronde verder afgespeeld zodat iedere speler evenveel beurten gespeeld heeft.

De speler die dan het grootste aantal prestigepunten heeft, wordt tot winnaar uitgeroepen (vergeet de edelen niet mee te tellen). Bij een gelijke stand wint de speler die de minste ontwikkelingskaarten gekocht heeft.

Is er dan nog steeds sprake van een gelijke stand, dan delen de betrokken spelers de overwinning.

Related products